Rodina a přátelé posílí váš imunitní systém


 

Sociální kontakty mohou být samozřejmě stejně tak jako zdrojem pohodlí i zdrojem stresu. V druhém případě pravděpodobně nikterak zdraví ani funkci imunitního systému nepomáhají. Izolace není ovšem řešením. Poselství tohoto výzkumu je jasné: osamělost má za následek snížení funkcí imunitního systému.

Tyto závěry odpovídají poznatkům nizozemské studie vypracované na Amsterdam’s Vrije Universitet, která zjistila, že starší lidé, kteří se cítili být obklopení přáteli měli v porovnání s opuštěnějšími lidmi asi poloviční úmrtnost.

Odborníci se domnívají, že i další faktory životního stylu, jako je přiměřená pohybová aktivita, smysl pro humor, životní optimismus a víra v něco (náboženství), pomáhají imunitnímu systému pracovat na nejvyšší úrovni.

Reuters, 13. listopadu 1997

Zpět na články